Co zależy od gruntu naszej działki?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy jak istotne są właściwie przeprowadzone badania gruntu naszej działki. To od nich zależy w dużej mierze rodzaj podjętych na niej działań, które miałyby umożliwić powstanie obiektu mieszkalnego. Ekipa budowlana dostaje dzięki nim konkretne instrukcje, w jaki sposób wykonać projekt i jakie podjąć działania, by w możliwie najskuteczniejszy sposób uporać się z kłopotliwym podłożem.

Kompleksowe badania gruntu uchronią nas przed kosztami

badanie gruntuPomijając praktyczne kwestie dotyczące przydatności działań geologów, niezwykle istotna jest również sporządzana przez nich dokumentacją, która pozwala nam sporządzić dokładny plan budowy. Posiada ona między innymi informacje o rodzaju gruntu i jego parametrów, jak nośność, na jakiej głębokości występują wody gruntowe oraz jaki mają wpływ na realizowaną pracę. Profesjonalny geolog badanie gruntu zwieńczy odpowiednimi wnioskami i zaleceniami dotyczącymi konkretnego sposobu wykonywania prac. Zakres prac, jakie są zlecane specjaliście zależą również od konkretnego projektu, ponieważ budynki różnego typu będą również miały inne wymagania dotyczące odpowiednich badań. Ponadto mogą one nie tylko przydać się do stworzenia precyzyjniejszego projektu, ale zapewnią również właściwy poziom bezpieczeństwa na placu budowy. Zastosowanie bowiem niewłaściwych do konkretnego typu gruntu technik budowy może doprowadzić do nieprzewidzianych sytuacji.

Badania może przeprowadzić tylko wykwalifikowany geolog posiadający wszelkie możliwe pozwolenia. Zgodnie z obowiązującymi wymogami należy posiadać kwalifikacje wydane przez ministra środowiska, nadzór nad pracami może sprawować z kolei osoba, która została do tego upoważniona przez marszałka województwa. Obecność profesjonalistów z pewnością zagwarantuje nam spokój podczas wykonywania prac.