Czy syfon jest niezbędny?

Instalacje kanalizacyjne nierzadko składają się z wielu kapryśnych elementów, których konserwacja, naprawa i, czasami, wymiana jest niezbędna do właściwego działania. Jedną z takich części składowych jest syfon, komponent obecny we wszystkich łazienkach, które w zasadzie odgrywa jedną z najważniejszych ról w całej instalacji. Wszystkie elementy instalacji muszą być podłączone do kanalizacji przez to zamknięcie wodne.

Na czym polega działanie syfonu?

SyfonySyfon kanalizacyjny (zwany także odpływowym) jest ogromnie istotnym elementem instalacji sanitarnych przede wszystkim przez względy bezpieczeństwa i higieny. Zużyta woda z umywalki spływa do odpływu, by następnie znaleźć się w kanalizacyjnym pionie całego budynku. Później trafia do przykanaliku, który bezpośrednio transportuje ją do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Gdy nie ma na to możliwości, to woda ta odpływa do zbiornika bezodpływowego, zwanego popularnie szambem. Gdyby nie syfony, to gazy ściekowe i wszystkie bakterie obecne w rurach kanalizacyjnych znajdowałyby ujście z powrotem przez odpływ, co stworzyłoby poważne zagrożenie dla higieny człowieka. Syfon jest specjalnie wygięty i swoim kształtem przypomina literę „S”, dzięki czemu w dolnej części zawsze znajduje się woda. Stanowi ona idealny izolator pomiędzy powietrzem z domu a powietrzem z kanalizacji. Co ciekawe, problem ten musiał być znany człowiekowi już w starożytności, ponieważ urządzenia oparte na podobnej zasadzie działania zostały odnotowane już w czasach przed naszą erą.

Tak, syfon jest absolutnie niezbędny. Jego obligatoryjność jest warunkowana m.in. przez to, że bez niego nie da się we właściwy sposób stworzyć sprawnie działającej instalacji sanitarnej. Syfon łączy domy i mieszkania z siecią kanalizacyjną, zatem jakiś bufor jest absolutnie niezbędny, aby nie wynikały z tego tytułu żadne nieprzyjemności.