Kluczowe elementy stacji elektroenergetycznej

 

Stacja elektroenergetyczna jest częścią systemu, służącego do rozdzielania i przetwarzania energii elektrycznej. Przetwarzanie polega na transformacji z jednego poziomu napięcia na inny, albo na przetwarzaniu prądu stałego na zmienny lub odwrotnie.

Stacja elektroenergetyczna jako system rozdzielania mocy

rozdzielnice i automatykaZadania wybranych urządzeń w stacji elektroenergetycznej, w zależności od pełnionej funkcji w systemie, może składać się z kilku zespołów: rozdzielczych (kilka rozdzielnic o różnych napięciach), przetwórczych (transformatory, prostowniki, falowniki) oraz pomocniczych, które zapewniają poprawną i niezawodną pracę całości urządzeń. Urządzenia takie jak, rozdzielnice i automatyka pełnią kluczową rolę, w systemie elektroenergetycznym. Rozdzielnica jako zespół urządzeń rozdzielczych, wraz z urządzeniami zabezpieczeniowymi, pomiarowymi i sygnalizacyjnymi, tworzy układ przystosowany do rozdzielenia energii elektrycznej – przy jednym napięciu znamionowym. W odniesieniu do stacji napowietrznych o minimalnym napięciu 110 kV, przeważnie stosuje się termin”rozdzielnia. Z rozdzielnią wiążą się takie funkcje jak: regulacja napięcia, kompensacja mocy, wyłączenie i załączenie sieci oraz utrzymania warunków zwarciowych na właściwym poziomie. Natomiast urządzenia automatyki wspomagają obsługę stacji w czynnościach, związanych z prowadzeniem ruchu stacji. W mniejszych stacjach, nie wymagających obsługi, zadania te wykonują wyłącznie urządzenia automatyki. Gwałtowny rozwój technologiczny, sprawił znaczny i jakościowy wzrost ilości i rodzajów urządzeń automatyki. Sprawił również, przeniesienie ciężaru prowadzenia ruchu na automatykę stacyjną. Jej głównymi zaletami są: prędkość działania, obiektywność reakcji oraz ciągła gotowość do pracy.

Przeprowadzenie licznych zadań realizowanych w nowoczesnej sieci elektroenergetycznej, wymaga podjęcia działań i reakcji w bardzo krótkim czasie. Bez automatyki opartej na najnowszej technologii, nie byłoby możliwe uniknięcie awarii i przerw w dostawie mocy i energii.