Rola kurtyn pożarowych

Pożar jest jednym z największych zagrożeń, które występują w budynkach użyteczności publicznej. W przypadku miejsc, gdzie przebywa duża grupa ludzi niezbędne są odpowiednie środki zapobiegawcze, które minimalizują ryzyko wystąpienia zagrożenia pożarowego. W przypadku wybuchu ognia istnieją procedury, które mają zapewnić ochronę oraz bezpieczną ewakuację osobom znajdującym się w obiekcie.

Bezpieczeństwo w obiektach objętych pożarem

automatyczne kurtyny pożaroweW tym celu projektanci instalacji przeciwpożarowych umieszczają w obiektach specjalistyczne urządzenia, które chronią zdrowie i życie ludzi w trakcie trwania pożaru. Fachowo zbiór takich urządzeń nazywany jest instalacją przeciwpożarową. Ma ona na celu wczesne wykrycie pożaru oraz podjęcie działań, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia. Wykorzystywane są do tego automatyczne kurtyny pożarowe, które są uruchamiane w sposób samoczynny. Kurtyny pożarowe spełniają dwojaką funkcję. Jedną z nich jest zamknięcie przegrody ognioodpornej, która wytycza strefy pożarowe. Drugą z nich jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognia między strefami. Kurtyny pożarowe posiadają różne klasy odporności ogniowej. W zależności od charakterystyki obiektu stosuje się różne rozwiązania. Jest to podyktowane zarówno przepisami prawnymi, które określają sytuacje użycia danego typu kurtyn oraz dobrą praktyką projektową.

Doświadczony projektant instalacji przeciwpożarowej orientuje się na tyle w temacie, że bez problemu jest w stanie dobrać odpowiednie urządzenia dopasowane do specyfiki obiektu. Kurtyny przeciwpożarowe wykonane są z materiałów, które zapewniają ognioodporność przez wymagany czas, który z reguły wynosi sześćdziesiąt lub sto dwadzieścia minut. Jak już wcześniej wspomniano czas ten zależy głównie od charakterystyki poszczególnych obiektów.