Wymagania dotyczące oznakowania samochodów ciężarowych

Oznakowanie pojazdów samochodów to prawdziwy priorytet. Pojazdy ciężkie są najbardziej narażone na zagrożenia na drodze. Prawidłowa widoczność na drodze pozwala uniknąć wielu zagrożeń zw. z jazdą po zmroków. 

Stosowanie dodatkowych elementów odblaskowych wymusza na nas ustawodawca. Dlatego w tym artykule opowiem o oznakowaniu konturowym. 

Akty prawne dot. oznakowania konturowego 

taśma odblaskowa rolkaZ racji podpisania regulaminu Komisji Gospodarczej od 2009 roku pojawił się nowy przepis. Podpisany akt wymusza na właścicielach pojazdów ciężarowych kupno dodatkowego oświetlenia. Dlatego taśma odblaskowa rolka znalazła swoje zastosowanie w transporcie gabarytowym. Stosownie do regulacji prawnej niektóre typu pojazdów okleja się za pomocą specjalistycznej taśmy. Konturowa taśma odblaskowa rolka na ciężarówki musi spełniać określone wymagania m.in. taśma odblaskowa rolka musi być zakwalifikowana w klasie C. Wszelkie warunki techniczne dot. taśmy określa regulamin nr 104 EKG ONZ.

Obowiązkowe kategorie pojazdów 

W celu łatwiejszego zrozumienia regulaminu oraz wszelkich aktów prawnych dot. zastosowania taśma odblaskowa rolka warto wymienić pojazdy, które bezwzględnie muszą przestrzegać oznakowania konturowego. Pierwszą grupą są pojazdy N2 oraz N3. To ogromne tiry przeładunkowe. Ich masa przekracza 7,5 tony. Całkowita długość pojazdu wynosi powyżej 6m, a szerokość sięga pow. 2,1m. Kolejnymi grupami pojazdów jest typ: 03 oraz 04. Do tej kategorii zaliczamy naczepy oraz przyczepy. Ich masa musi przewyższać 3,5 tony. 

Dopuszczalne kategorie pojazdów 

Odblaski w przypadku tego rodzaju transportu nie są koniecznością. Jeśli zależy Ci na 100% bezpieczeństwie konturowa taśma odblaskowa rolka może być dodatkowym elementem świetlnym. Do tej grupy zaliczamy m.in. autobusy o masie nie większej niż 5 ton, przyczepy o masie od 0,75 do 3,5 tony oraz pojazdy ładunkowe z masą większą niż 3,5 tony, ale nie mniejszą niż 7,5 tony.