Zasada działania pieców akumulacyjnych

 

Koszty związane z ogrzewaniem przy użyciu pieców akumulacyjnych są stosunkowo niewielkie, a instalacja jest znacznie łatwiejsza niż instalacja kotłów centralnego ogrzewania, rurociągów, czy grzejników. Jest to ważna zaleta przy renowacji starych budynków, które nie posiadają systemu centralnego ogrzewania.

Korzystanie z pieców akumulacyjnych jest proste

piece akumulacyjneW porównaniu do systemów centralnego ogrzewania, piece akumulacyjne summa summarum okazują się tańszym źródłem ciepła. Typowe piece akumulacyjne mają przełącznik wejściowy i przełącznik wyjściowy, nazywany w niektórych modelach poborem ciepła. Pozycja przełącznika wejściowego może ulec zmianie, w zależności od tego jaką temperaturę w ciągu dnia przewidujemy. Przełącznik wejściowy działa na zasadzie termostatu, zatrzymując emisję ciepła, gdy pomieszczenie osiągnie określoną temperaturę.  Dokładne ustawienie zależy od wielkości pieca, pożądanej temperatury pomieszczenia w ciągu dnia, liczby godzin, w ciągu których określona temperatura ma zostać utrzymana, oraz szybkości strat ciepła w danym pomieszczeniu w danym zestawie okoliczności. Niekiedy użytkownicy muszą nieco poeksperymentować, aby znaleźć odpowiednią relację między prognozowaną temperaturą zewnętrzną a najlepszym ustawieniem wejściowym dla określonego pomieszczenia. Generalnie jednak ustawienie właściwej temperatury jest dość proste i nie wymaga ono żadnych skomplikowanych instrukcji, na przykład w trakcie zimy najlepiej jest ustawić włącznik przełącznika wejściowego do jego maksymalnego ustawienia.

Nie ma potrzeby ustawiać przełącznik wejściowy każdego dnia, jeśli ta sama, lub zbliżona pogoda przeważa przez dłuższy okres czasu. Nie trzeba też ustawiać przełącznika wejściowego w ciągu dnia, ponieważ piece akumulacyjne zużywają energię elektryczną tylko w nocy.